Làm thế nào để phát triển hạt lupin chọn?


Làm thế nào để phát triển hạt lupin chọn?

Trong Bài ViếT Này:

Việc gieo các lupin lâu năm này (cũng có các lupin hàng năm) được tiến hành từ tháng 4 đến tháng 6, trong hố trực tiếp tại chỗ, cứ 60 cm một lần. Chọn một điểm đầy nắng, cũng như một trái đất sâu và không có phân hữu cơ tươi. Nếu bạn muốn, bạn cũng có thể thử gieo vào đầu mùa thu: trong trường hợp này, nảy mầm sẽ được thực hiện sau mùa đông. Nhưng khoan đã, đá vôi lupines!

Bài Video Liên Quan: Khi Rito nổi máu dê.


Bài ĐượC KhuyếN Nghị
  • Dụng cụ làm vườn điện: chọn không dây
  • Cách theo dõi cây trồng trong nuôi trồng thủy sản
  • Bẫy cái sừng châu Á
  • Atisô
  • Những lời khuyên về
  • Mơ
  • Cà chua
Truy CậP NhiềU NhấT Từ ​​Thể LoạI
Thêm MộT LờI NhậN Xét