Chia myrtillier


Chia myrtillier

Trong Bài ViếT Này:

Các giống blueberry phát triển thấp nhanh chóng tạo thành thảm từ các loại bỏ tự nhiên đặc biệt thích hợp cho việc chần sợi. Tận dụng lợi thế của chúng để nhân chúng một cách dễ dàng và do đó tăng sản lượng của bạn của các loại trái cây ngon.

Chia myrtillier

Khi nào cần chia myrtillier?

Chia quả việt quất vào mùa xuân khi bất kỳ nguy cơ bị đóng băng nào.
Nhà máy bị phân chia phải đến từ một loại bao gồm. Cao, giống cây bụi không cho mình mượn loại nhân này.

Vật liệu cần thiết cho việc phân chia myrtillier

 • đào xới
 • Dao mài sắc

Chuẩn bị phân chia myrtillier

Chọn các giống thảm đã được thiết lập tốt trong ít nhất 3 năm và sản xuất các loại bỏ xung quanh chân của người mẹ.
Chuẩn bị bảng sẽ nhận cây mới bằng cách thêm cát và than bùn để sửa đất quá nặng hoặc kiềm.

Làm thế nào để phân chia myrtillier?

 • Gặp phải một sự từ chối mạnh mẽ về ngoại vi của chân mẹ.
 • Với sắt thuổng, cắt gốc giữa chân mẹ và từ chối để tách chúng ra.
 • Cẩn thận nhấc đất xung quanh nhà máy thu được để dễ dàng khai thác.
 • Giúp con dao hoàn thành việc tách rễ.
 • Làm sạch rễ của cỏ dại.
 • Praliner.
 • Cài đặt ngay trong bảng đã chuẩn bị trước đó.

Sau khi phân chia quả việt quất

Nước ngay lập tức và dồi dào sau khi phẫu thuật.
Không bao giờ bỏ bê tưới nước cho đến khi phục hồi và trong suốt mùa sinh trưởng.

Bài Video Liên Quan: 5 bienfaits des bleuets et myrtilles pour votre santé.


Bài ĐượC KhuyếN Nghị
 • Khi cấy ghép một cây táo?
 • 10 Trái cây họ cam quýt mọc trong vườn hoặc trong chậu
 • Dây leo của tôi bị bệnh. Các hạt nhân tách ra và chết. Bệnh này là gì?
 • Tôi trồng myrtilliers ở Cevennes. Làm thế nào để nhân chúng?
 • Thành công lớp hạt dẻ: cử chỉ đúng
 • Do cây ăn quả mọc lại (từ suckers) sản xuất trái cây giống như một cây ghép?
 • Làm thế nào để làm cho chín thành công của quả mâm xôi
Truy CậP NhiềU NhấT Từ ​​Thể LoạI
Thêm MộT LờI NhậN Xét